Sakkélet Zentán

A zentai sakkélet rövid ismertetõje


Szavahihetõ, de sajnos már nem élõ emberek elbeszéléseibõl nyugodtan állíthatjuk, hogy a zentai sakkozás több mint  száz éves, még akkor is ha ezt írásos dokumentummal csak a múlt század harmincas évei kezdetétõl igazolható. Igaz, hogy általában nagyobb vendéglõk (Royál, Fehérhajó,Vass, Eugén) és kissebb fodrász üzletek (Nésity, Szabó, Mészáros) helységeiben volt csak megtûrt játék, egészen 1944. októberéig. A nagy változás akkor következett be, amikor a kommunista igazgatás elsõ polgármestere, Nésity Isidor (borbély) 1945. januárjában a Royál szálló nagytermében megszervezte a város elsõ bajnokságát.

Hosszú ideig egy igazi bohém "natúrspiller" - Nagymélykúti Antal volt a zentai sakkozás lelke, aki kárpitos mester létére a zsebébe is nyúlt, ha kellett. Vett egy sakkórát és nyolc játék-garnitúrát. A gimnáziumban elindult a sakkoktatás és "Toni bácsi" mellé (ahogyan Nagymélykútit mindenki szólította) hamarosan felnõtt egy tehetséges diák csapat (Kiss Ottó, Sörös Károly, Píszár József, Kubát János), mely legjobbja Kiss a Jugoszláv ifjúsági bajnokságon második helyezést ért el. Az ezt követõ idõszakban már Fekete János és Márton József irányításával rendszeres klubélet folyt. Berta Mátyás edzõi munkájának köszönve, aki Jugoszlávia elsõ levelezési sakknagymestere lett, a zentai fiatalok az ország élvonalába kerültek: Gere Valéria megnyerte az országos serdülõ bajnokságot, Csízik Károly ifi válogatott lett, Simonyi Zoltán pedig elérte a FIDE mesteri címet.

A zentai sakk klub csapata az elsõ nagyobb sikert 1979-ben érte el amikor bekerült az I/ vajdasági ligába (III. osztály) ahol 1992-ig sikeresen szerepelt.

Az 1979-es "nagy csapat" tagjai: Sztojkovity Anánija, Nagy Perge István, Arszenovity Vojiszláv, Andruskó István, Berta Mátyás, Kubát János, Píszár József, Kucora László, Puskás Tivadar, Pintér Lajos, Geleta Jovan, Gere Valéria, Simonyi Zoltán, Csízik Károly, Váradi László és Jovicsin Drágán voltak Fekete János ("Mester") vezetésével.

Újabb nagy lendület 1980-tól következett, amikor lelkes klubvezetõink ötletének köszönve megrendeztük az elsõ leányifjúsági Európa bajnokságot. A szervezõk és a városvezetõk példás összefogásával 1982-ben zentai színhellyel leányifjúsági világbajnokságot szervezhettünk. Csaknem semmibõl csodálatos "mézeskalács" torna lett. Városunk vezetõi és polgárai két héten át ünnepelték magukat és a szervezõket a hangyaszorgalmú Fekete Jánossal az élen.

A következõ években is több jelentõs verseny szervezését kapta meg Zenta, miközben Vajdaság legjobb magyar sakkozói a zentai I sakkör színeibe tömörültek. A Pintér, Dosztán, Dr. Gellér és Geleta alkotta csapat az ország határain kívül is megállta a helyét.

Egyesületünkben régóta rendszeres nevelõ munka folyik. Ennek köszönhetõen saját nevelésû játékosok alkotják csapatunkat. A legtehetségesebb fiataljaink amikor "beérnek" a szerény anyagi lehetõségek miatt más klubokhoz igazolnak. Mákus Róbert háromszoros Jugoszláv serdülõ bajnokunk már nagymesteri címmel büszkélkedhet és hivatásos játékos lett. Legutóbb Domány Zsófia (14) serdülõ bajnokunk igazolt Magyarországra. Sikereink közt megemlíthetjük a serdülõ fiúk 1986-ban megszerzett harmadik helyezését a Jugoszláv csapatbajnokságon. Legújabb aranyérmünket Gebelyes Anna szerezte a 2004-es országos bajnokságon 18 éves korhatárig.

1993. és 1994-ben a klub két év alatt két osztályt is "zuhant" anyagi problémák miatt (az infláció hatalmas méreteket öltött) ezek az évek voltak a klub történelmének legnehezebb évei. Az újabb fellendülés 1996-ban következik be amikor Kajári István visszatér a klubba és kialakul a Csáki Gáspár, Szeles Ambrus és Kajári István vezette új vezetõség a klub élén. Napjainkban a klubnak három FIDE mester játszik Geleta Jovan, Simonyi Zoltán és Igaz Ervin, tízenegy mesterjelölt: Kajári István, Nagy Attila, Váradi László Lõrinc Sándor, Nagymélykúti István, Alekszity Zvonimir, Petrovity Vladimir, Kókai Péter, Gebelyes Anna, Borsos Andor és Borsos Dániel.

A csapat 2006-ban a III. osztályban - Bácskai ligában szerepel, ahol  bajnoki reményekkel indul harcba szeptemberben kezdõdõ liga küzdelmekben.

A zentai sakkegylet szûkös anyagi lehetõségei ellenére is az ország egyik legjobban szervezett sakk klubjának számít. A már kilencedik alkalommal megrendezett hagyományos nemzetközi "Zentai csata 1697" elnevezésû emlékverseny évente 300-400 versenyzõt ültet asztalhoz. Hozzánk szivesen jönnek nevesebb versenyzõk is mert nálunk úgy érzik nem csak üres jelszó a "Gens una sumus (egy nemzet vagyunk) hanem élõ valóság. A tavalyi  versenyre eljött 11 nagymester, 16 nemzetközi mester és 10 FIDE mester, ami még sehol sem sikerült hasonló szerény díjazás mellett. Azonkívül külön eredmény, hogy a magánházaknál való játékos elhelyezés is csak nekünk sikerült, ami lényegesen olcsóbbá teszi a rendezvényt.

A "Zentai csata 1697" emlékverseny megszervezésének ötlete Kajári István, Szeles Ambrus és Csáki Gáspár fejében született meg 1997-ben amikor Zenta város és környéke a csata 300.-ik évfordulójának megünneplésére készült. Õk hároman eddig mind a kilenc versenynek a fõszervezõi voltak. Az elsõ alkalommal csak FIDE fõversenyt rendeztünk, amely évek múltán kibõvült villám versennyel majd amatõr B versennyel és 2003-tól rapid versennyel és így nemzetközi sakk fesztivál jelleget öltött mert 8 nap leforgása alatt 4 versenyt tartunk meg. 2006-tól pedig még két versennyel bõvítjük a fesztivál programját egy gyermek és egy nõi rapid versenynyel így 10 nap leforgása alatt 6 versenyre kerül sor.

A klubot olyan nagy játékosok hagyták el a múltban vagy nemrégen mint: Lékó Péter (igaz csak mint kisgyerek szerepelt a 80-as évek végén) és a már említett Márkus Róbert (hét évet játszott a klubban) mostmár nagymesterek, Kopasz Róbert és Dosztán János FIDE mesterek és Domány Zsófia országos serdülõbajnok. A csapat 2005-ben a III. osztályban - Bácskai ligában szerepelt, ahol az elért ötödik helyezésével a közép mezõnyben foglalt helyet.

Külön meg kell említenünk, hogy klubunknak jelenleg is tagja az (1929-ben született) Kubát János sakk menager, aki eddig négy sakk olimpián töltötte be az igazgatói szerepkört (Dubai, Szalonik, Novi Sad (Újvidék) és Bled), õ hozta tetõ alá 1992-ben a második Fischer-Szpasszkij párosmérkõzést Szvéti Sztefánon és Beográdban, õ szervezte meg Polgár Judit és Szpasszkij párosmérkõzést is Budapesten. 2005-ben a világbajnok jelöltek nyolcas döntõjének egyedüli magyar sajtóképviselõje volt Argentínában.

2004-ben  megválasztott vezetõség névsora:
1.) Csáki Gáspár - elnök
2.) Kajári István - titkár
3.) Szeles Ambrus
4.) Kókai Péter
5.) Novák László
6.) Alekszity Zvonimir
7.) Geleta Jovan
Az ismertetõt összeállította Kubát János, Szeles Ambrus és Kajári István.
Zenta 2006. január 17.