Szabályzat

 XIX. ZENTAI CSATA SAKKFESZTIVÁL

VERSENYSZABÁLYZAT

A Zentai Sakk-klub 2015. július 11. és 18. között megszervezi a XIX. Zentai Csata Sakkfesztivált.

A fesztivál keretein belül megszervezik az:

 • Open (A) versenyt
 • Gyermekversenyt július 11-én 9.30-kor
 • Villámversenyt július 15-én 10 órakor

OPEN (A) verseny

1. szakasz

Az Open (A) versenyen részt vehet minden hazai és külföldi sakkozó, kategóriától, illetve nemzetközi titulustól függetlenül, amennyiben benevezett a sorsolás kezdetéig, illetve a Versenyszabályzat 6. szakaszával összhangban igazolni tudta késését a verseny kezdetéről. Külföldi versenyzők csak a megfelelő FIDE azonosító szám birtokában vehetnek részt a tornán.

2. szakasz

Az ünnepélyes megnyitó 2015. július 11-én 16.30 órakor kezdődik a zentai Royal Szálló nagytermében. Ugyanitt játsszák az egyes fordulókat is. Az első forduló közvetlenül a megnyitóünnepség után kezdődik.

3. szakasz

 A versenyt a FIDE 2014. július 1-én hatályba lépő egységesített szabályzata alapján bonyolítják le. A verseny svájci rendszerű (FIDE-változat), 9 fordulós, a Swiss Manager számítógépes program párosítása alapján.

4. szakasz

A versenyen Saitec-2 típusú digitális sakkórák lesznek használatban. A játéktempó 90 perc + 30 másodperc minden megtett lépés után, a játszma végéig.

5. szakasz

A verseny besorolása a Szerbiai Sakkszövetség kategorizációs szabályzata alapján történik. A verseny a FIDE által is regisztrált, Élő-pontszerző verseny.

6. szakasz

A verseny kezdetéről késő játékosok csak abban az esetben vehetnek részt a tornán, amennyiben késésükről értesítik a szervezőket. Ebben az esetben megérkezésük pillanatától kezdve kapcsolódhatnak be a versenybe.

7. szakasz

Az Open (A) verseny fordulóinak kezdési időpontja:

 1. forduló: 2015. július 11. – 17. 00 óra közvetlenül a megnyitóünnepség után
 2. forduló: 2015. július 12., 10.00 óra
 3. forduló: 2015. július 12., 17.00 óra
 4. forduló: 2015. július 13., 17.00 óra
 5. forduló: 2015. július 14., 17.00 óra
 6. forduló: 2015. július 15., 17.00 óra
 7. forduló: 2015. július 16., 17.00 óra
 8. forduló: 2015. július 17., 17.00 óra
 9. forduló: 2015. július 18.,   8.30 óra  

 8. szakasz

Az Open (A) verseny főbírója Milorad Maravić FIDE nemzetközi bíró, helyettesei Ratko Pižurica FIDE nemzetközi bíró, Jasmina Veljović-Zimonjić nemzeti bíró és Novák László községi bíró.

9. szakasz

A főbíró döntése végleges.

10. szakasz

A játszmák halasztása a versenyrendszer jellege miatt nem lehetséges.

A megengedett késés 59 perc, 59 másodperc, azaz az egyes forduló kezdetéről 60 percet késő játékos elveszti a játszmát.

11. szakasz

A versenyzők mobiltelefont nem hozhatnak magukkal a játékterembe. Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy játékosnál mobiltelefon van, a játékos bírói döntéssel elveszíti a játszmát.

A bíró kötelezheti a játékost, hogy elkülönített helyen mutassa be ruháit, táskáját és egyéb holmijait. A kutatást végző bíró, vagy a bíró által felhatalmazott személy mindig azonos nemű a játékossal. Amennyiben a játékos elutasítja az együttműködést, a bíró kihirdeti a játszma elvesztését.

12. szakasz

A játékosok kötelesek a játszma végéig vezetni a játszmalapot. A játszmalapnak olvashatónak és a bíró által láthatónak kell lennie. Az eredeti példányt a játékos a bírónak adja át, a másolatot tartja meg magának. A szabálytalan és rendszertelen játszmalapvezetés első büntetése a figyelmeztetés, ismételt vétség esetén pedig a játszmavesztés.

13. szakasz

A verseny győztese a legtöbb pontot szerző játékos. Azonos pontszám esetén a következő mércék döntenek: korrektív Bucholz (-1), Bucholz-koefficiens, jobb progresz és végül sorsolás.

A le nem játszott és bírói döntés alapján elvesztett játszmák fél Bucholz-pontnak számítanak.

14. szakasz

A verseny teljes díjalapja 173.500,00 dinár, és díjakra, valamint különdíjakra osztódik.

A díjalap 161.500,00 dinár, és a következő díjakból áll:

 1. hely: 42.000,00 dinár + aranyérem + serleg
 2. hely: 31.500,00 dinár + ezüstérem
 3. hely: 21.000,00 dinár + bronzérem
 4. hely: 16.000,00 dinár
 5. hely: 11.000,00 dinár
 6. hely: 7.500,00 dinár
 7. hely: 5.500,00 dinár
 8. hely: 4.500,00 dinár
 9. hely: 4.000,00 dinár
 10. hely: 3.500,00 dinár

XI-XV. hely: 3.000,00 dinár fejenként

A 6,5, vagy több pontot elért játékosok holtversenye esetén korrekciós rendszer lép életbe: minden játékos megkapja a helyezése alapján neki járó díj 50%-át, a fennmaradt részt pedig egyenlő arányban osztják, egészen a 15-ik helyen végzett játékosig. A 6, vagy annál kevesebb pontot elérő játékosok esetében a díjak kiosztása kizárólag az elért helyezés alapján történik, akárcsak a különdíjak esetében.

A különdíjak díjalapja 12.000,00 dinár, és a következő tételekből áll:

3.000,00 dinár a legjobban helyezett, nem díjazott női játékosnak

3.000,00 dinár a Zentai Sakk-klub legjobban helyezett, nem díjazott játékosának

3.000,00 dinár a legjobban helyezett senior korú, nem díjazott játékosnak(1955. január 1-e előtt született)

3.000,00 dinár a legjobban helyezett ifjúsági nem díjazott játékosnak(1996. december 31-e után született)

A különdíjakat nyerő játékosok kilétét a számítógépes program alapján meghatározott sorrend szerint hirdetik ki. Különdíjat csak az a játékos nyerhet, akinek a saját kategóriájában legalább három versenyző indult. Egy játékos csak egy díjat kaphat.

15. szakasz

A díjak kifizetése közvetlenül az utolsó forduló utolsó befejezett játszmája után kb. 30 perccel történik. A pénzdíjat nyert játékosok kötelesek bemutatni a szervezőknek a lakhelyükre, személyi számukra és bankszámlaszámukra vonatkozó dokumentumokat, valamint kitölteni az erre vonatkozó formanyomtatványt. Ezenkívül szükséges még az egészségügyi biztosításra (érvényes egészségügyi könyvecske fénymásolata) vonatkozó dokumentumok felmutatása is, valamint a személyi igazolvány fénymásolata (mikrochippel ellátott igazolvány esetében pedig annak nyomtatott változata). Külföldi játékosok a személyi szám helyett az útlevélszámot, a személyi igazolvány fénymásolata helyett pedig az útlevél fénymásolatát mutatják be.

Azoknak a játékosonak, akik a fenti követelményeknek nem tudnak eleget tenni legkésőbb az utolsó játszma végéig, a szervezők nem fizetik ki a pénzdíjat.

16. szakasz

Amennyiben egy játékos nem tud, vagy nem akar játszani a következő fordulóban, köteles erről értesíteni a főbírót legkésőbb az azt megelőző forduló végéig. Amennyiben ezt igazolatlanul elmulasztja, a főbíró kizárhatja a tornáról, a szervező pedig fenntartja magának a jogot, hogy az ezt követő, Zentán megszervezett sakkversenyeken letétet kérjen a vétséget elkövető játékostól. A letétet a játékos csak abban az esetben kapja vissza, amennyiben lejátssza valamennyi játszmáját. A letét nagyságát a szervező határozza meg. Amennyiben a játékos elutasítja a letét átadását, nem vehet részt a versenyen.

17. szakasz

Mindazokat a kérdéseket, amelyeket ez a Versenyszabályzat nem pontosít, a FIDE, valamint a Szerbiai és a Vajdasági Sakkszövetség érvényben levő szabályzatai alapján döntik el.

18. szakasz

Ezt a Versenyszabályzatot a szervezők határozták meg, a torna megnyitása után a szabályzat teljes szövege olvasható a torna hirdetőtábláján.

Az első forduló első lépésének megtételével a játékosok automatikusan tudomásul vették és elfogadták ezt a Versenyszabályzatot.

 

Zentán, 2015. július 11-én                                                                     Szervezőbizottság